in

Wspólnota mieszkaniowa i konieczność jej prawidłowego działania

Kupno mieszkania w nowym budownictwie jest celem wielu młodych i aktywnych zawodowo osób. Wraz z podpisaniem wszelkich dokumentów stajemy się właścicielami nieruchomości. Ten fakt wiąże się z wieloma prawami, ale i obowiązkami. Jednym z nich jest automatyczne włączenie do wspólnoty mieszkaniowej. Czym ona jest, czym się zajmuje i jak może wpłynąć na nasze życie?

Czy wiesz, czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele mieszkań w danym budynku, najczęściej jest to budynek wraz z otaczającym ją terenem – informują nas pracownicy firmy Status, Jak mówi prawo: wspólnota mieszkaniowa nie jest osobowością prawną, może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, być pozwana lub też pozywać w sądzie. Wspólnoty mieszkaniowe podlegają podziałom: możemy podzielić na małe (do 7 lokali) lub duże (powyżej 8 lokali). Ze wspólnoty nie możemy się wypisać, warto więc uczestniczyć w jej życiu.

Czym zajmuje się wspólnota? Na co ma wpływ? Wspólnota wpływa przede wszystkim na sprawne administrowanie daną nieruchomością. Do głównych zadań wspólnoty należy wybranie i podpisanie umowy z dostawcami usług z zewnątrz. Może to dotyczyć wywozu śmieci, odśnieżania, sprzątania. To także wspólnota ustala wysokość składek remontowych i decyduje, co w pierwszej kolejności ma być wyremontowane.

Nie uciekaj z zebrań wspólnoty!

Wiele osób kojarzy zebrania wspólnoty jako długie i nużące. Musimy być jednak świadomi, że decyzje podejmowane na takich zebraniach bezpośrednio wpływają na komfort nasz i naszych bliskich. Warto w nich uczestniczyć!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Marina Łuczenko urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

Marina Łuczenko urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

Liga Narodów. Gdzie obejrzeć w telewizji i internecie? Kiedy mecze Polaków?

Liga Narodów. Gdzie obejrzeć w telewizji i internecie? Kiedy mecze Polaków?